We scoorden een primeur met ons integrated report voor Barco

Barco en wij, dat is al tien jaar een tandem als het over het jaarverslag van die eerste gaat. Ook in 2020 dus, het jaar waarin Barco de lat nog een stuk hoger legde. Dit jaar geen vuistdik telefoonboek, maar een lenige onepager die nochtans véél meer in kaart brengt dan de financiën alleen. Het eerste integrated report van Barco staat live. Getekend: Focus Advertising.

In Nederland, Duitsland en alsmaar meer landen, evolueren jaarraporten stilaan naar “integrated reports”. België telt vandaag maar een handvol bedrijven die deze aanpak volgen, dat ze nergens anders kwijt konden dan op buitenlandse platformen. Barco en Focus Advertising mogen zich nu tot die pioniers rekenen met de uitbouw van een Belgisch platform.

Wat heb je te melden, buiten winst?

Integrated reporting is de next step in corporate reporting en legt de nadruk op een bevattelijk verslag, strategische relevantie en een duidelijke toekomstvisie. Daarnaast meet je ook de impact die je hebt op mens, bedrijf en omgeving. Logisch, vindt ook &KOO merkstrateeg Kristel Vanderlinden, die we interviewden over hoe je als bedrijf de toekomst incalculeert. “De Edelman Trust Barometer bevroeg consumenten over wat ze belangrijk vinden bij hun keuze voor een merk. Op de vijfde plaats staat dat ze erop moeten kunnen vertrouwen dat dat merk een verandering brengt in de wereld.”

Een groter verhaal vertellen met je merk is dus de boodschap.

En dat is net wat zo’n integrated report doet: het kijkt voorbij de financiën, naar hoe je als bedrijf waarde creëert voor zowel de mensen als de wereld rondom jou. Je blik wordt breder en je kijkt voorbij de kwartaalresultaten naar de lange termijn. En zo wordt een integrated report meer dan een verslag — het wordt een toetssteen, deel van het beleid, een richtingaanwijzer, en zelfs een katalysator voor waardecreatie.

Hoor je het liever van de experts zelf?

Het integrated report van Barco was teamwerk. Carl Vanden Bussche (Barco) en integrated thinking-autoriteit Jos de Bondt fietsen je door hun ervaring tijdens onze webinar over Integrated Thinking op 27 april 2021 van 8u30 tot 09u45.