Cookieverklaring

Focus Advertising hecht belang aan je privacy en zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. Daarom willen we hier helder en duidelijk toelichten welke cookies wij op onze website gebruiken, hoe wie hiervoor persoonsgegevens van jou verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken en wat je rechten zijn.

Als we de term ‘cookies’ gebruiken bedoelen we het verwerken van persoonsgegevens met behulp van online technieken zoals cookies, trackers, scripts en soortgelijke technologieën, waarbij we informatie ophalen en bijhouden op jouw toestel. Het kan gaan om; (1) essentiële cookies die strikt noodzakelijk zijn om een bericht te verzenden via een elektronisch communicatienetwerk, om de beveiliging van onze website te garanderen of informatie op te slaan over het verlenen van een uitdrukkelijk door jou gevraagde dienst; (2) functionele cookies die je gebruik van onze website verder vorm geven; (3) analytische cookies om je gebruik van onze website te meten en analyseren en; (4) marketing cookies om je (gepersonaliseerde) advertenties te bezorgen.

Deze cookieverklaring versie 1.0 dateert van 20 juni 2024

Toepassingsgebied

Deze cookieverklaring is van toepassing op focus-advertising.be

Wie zijn wij?

“Wij”, “we”, “ons” of “onze” verwijst naar Focus Advertising met maatschappelijke zetel te Gullegemsestraat 44, 8501 Kortrijk (Heule) en ondernemingsnummer BE 0424.507.632.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze cookieverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst een van jouw rechten uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met Sophie Verhelst via sophie@focus-advertising.be

Wat zijn cookies precies?

Wanneer je onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van onlinetechnieken zoals trackers, cookies, scripts en soortgelijke technologieën (hierna ‘cookies’ genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website aan jouw browser vraagt om op te slaan op jouw apparaat wanneer je een website of bepaalde pagina’s van die specifieke website bezoekt. De cookie stelt die website in staat om jouw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te “onthouden” en toe te passen bij volgende bezoeken. Voorbeelden daarvan zijn je voorkeurstaal of gegevens over de pagina’s die je hebt bezocht. 

Cookies bevatten minstens een unieke identificatie van een bezoeker en wat informatie over deze gebruiker. Verder wordt meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt en hoelang de cookie op jouw apparaat blijft staan (de vervaldatum) bijgehouden.

Welke cookies gebruiken wij?

We maken een onderscheid tussen eigen cookies (‘first party cookies’) en cookies verwerkt door derden (‘third party cookies’). Onze website plaatst namelijk op eigen initiatief cookies maar heeft ook derde partijen die (door integraties) cookies kunnen plaatsen. Concreet: 

  • Eigen cookies (“first party cookies”): dit zijn cookies die worden geplaatst op ons initiatief. Enkel wij hebben toegang tot de informatie die in de cookie is opgenomen.  
  • Derde partij cookies (“third party cookies”): dit zijn cookies die worden geplaatst door een derde partij, dus niet door onszelf. Bij deze cookies heeft de derde partij die de cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende cookie opgenomen zijn.  

 

Een verder onderscheid kan worden gemaakt op basis van het specifieke doel van de cookie (zie verder). Voor elk van deze categorieën zullen we steeds voorafgaandelijk uw toestemming vragen, tenzij deze cookies essentieel zijn (om je een dienst te verlenen waarom je uitdrukkelijk hebt verzocht of voor de goede technische werking van een website). 

Eigen cookies

Essentiële cookies

De essentiële cookies zijn noodzakelijk om de goede werking van de website te verzekeren zoals bijvoorbeeld voor de beveiliging en de toegankelijkheid ervan te verzekeren. Op grond van de geldende wetgeving en vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en zijn wij niet verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke cookies. Deze cookies worden geplaatst zodra je de website bezoekt.  

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor jouw optimaal gebruik van onze website door personalisatie van bepaalde functionaliteiten. Dit bijvoorbeeld door het herinneren van keuzes, de voorkeurstaal of je locatie. Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies. 

Analytische cookies

Deze cookies volgen je gebruik van onze website op en stellen ons in staat om je ervaring verder te verbeteren. Dankzij deze cookies weten we welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en kunnen we zien hoe bezoekers zich op de website bewegen. Je mag deze cookies weigeren en dus worden onderstaande cookies enkel geplaatst als je de analytische cookies aanvaardt (door het geven van je toestemming). 

Marketing cookies

Deze cookies maken (gepersonaliseerde) marketing activiteiten waaronder ‘retargetting’ (het tonen van advertenties) op eigen en andere platformen mogelijk. Je mag deze cookies weigeren en dus worden onderstaande cookies enkel geplaatst als je de analytische cookies aanvaardt (door het geven van je toestemming). 

Hoe kan ik cookies verwijderen of blokkeren?

Je kan alle Cookies die al op je apparaat zijn opgeslagen, beheren en verwijderen via de instellingen van je internetbrowser. We willen je ervan op de hoogte brengen dat het uitschakelen van Cookies je gebruikerservaring kan beïnvloeden en ervoor kan zorgen dat je je voorkeuren bij elk bezoek aan onze website terug moet ingeven.  

Voor meer details over het controleren en/of verwijderen van Cookies, bezoek de pagina die overeenkomt met jouw browser voor meer informatie: 

Aanpassingen aan de cookieverklaring

Onze organisatie en dus ook onze website zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Deze cookieverklaring kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je persoonsgegevens op een andere manier zullen verzamelen of verwerken. Uiteraard brengen we je op de hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen aan deze cookieverklaring zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.