Vanaf wanneer wordt een duurzaamheidsverslag verplicht?

Een duurzaamheidsverslag wordt in 2025 verplicht voor ‘entiteiten van openbaar belang’ met meer dan 500 werknemers. Deze bedrijven vallen momenteel al onder NFRD. Een jaar later is het dan de beurt aan ‘grote bedrijven’. Maar wat betekent dat nu voor jouw bedrijf? Wat houdt dat duurzaamheidsverslag in? En hoe begin je eraan? Zie de nieuwe regelgeving zeker niet enkel als een last of verplichting. Er zitten wel degelijk opportuniteiten en voordelen aan vast. Als allround communicatiebureau met extra focus op duurzaamheidscommunicatie brengt Focus Advertising graag duiding en duidelijkheid. Door Freddy Verschoore

Wat is duurzaamheidsrapportage?

Een financieel jaarrapport, dat ken je waarschijnlijk al? Dit is in België al verplicht (behalve voor eenmanszaken) en wordt gebruikt als een transparante weergave van de financiële gezondheid van je bedrijf voor investeerders en zakenpartners. Eigenlijk is een duurzaamheidsverslag hetzelfde, alleen ligt de klemtoon iets anders. Het geeft weer waarvoor je staat als bedrijf en hoe je als organisatie impact hebt op de mensen, de samenleving en de planeet. De verplichting om vanaf 2024 een duurzaamheidsverslag te publiceren kadert in een nieuwe vorm van systeemdenken. Eén dat erkent dat naast het financieel en geproduceerd kapitaal ook mensen, relaties, kennis en welzijn tellen als kapitaal in elke organisatie. En dat die net zo onmisbaar zijn als winst.

Waarom is een duurzaamheidsverslag belangrijk?

Met een duurzaamheidsverslag creëer je transparantie over wat je als bedrijf of organisatie onderneemt op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is belangrijk omdat het voor betrokkenheid zorgt bij al je stakeholders: je werknemers, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Als onderneming ga je je onderscheiden omdat je een duidelijk standpunt inneemt en — niet onbelangrijk — daar ook over durft communiceren.

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

— Brundtland rapport, 1987

Duurzaamheidsverslaggeving hoef je niet enkel te doen vanuit een verplichting maar ook vanuit een verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om beter te doen; voor je bedrijf, je merk en je stakeholders. Dat giet je best niet als saus over je klassieke — lees: vooral op winst gerichte — strategie. Sterke merken die groeien, laten duurzaamheid integraal deel uitmaken van hun strategie. Een duurzaamheidsrapport vloeit daaruit voort. Jouw duurzame strategie is dus de basis voor je duurzaamheidsverslag.

We geloven in de maakbaarheid van de toekomst en helpen hier bedrijven graag mee.

Voor welke bedrijven wordt duurzaamheidsverslaggeving verplicht?

In ons dagelijks contact met bedrijven merken we vaak dat rapportage nog niet hoog genoeg op de agenda staat. “Wij zijn niet beursgenoteerd”, klinkt het “Dus voor ons is een duurzaamheidsverslag niet verplicht.” Maar zo eenvoudig is het dus niet meer.

In april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in het leven geroepen. Het is een nieuwe richtlijn die er onder andere voor moet zorgen dat de financiële wereld meer in de richting van duurzame investeringen beweegt. Op die manier wil de Europese Commissie meer duurzame en inclusieve groei realiseren. Maar ook voor kleinere bedrijven zal de impact voelbaar zijn door het ‘trickle down-effect’. Grotere bedrijven zullen hun (kleinere) leveranciers vragen om de nodige duurzaamheidsdata voor te leggen, die zij moeten opnemen in hun verslag.


Voor welke bedrijven wordt een duurzaamheidsverslag verplicht vanaf 2025 (rapportage over 2024)?

 • Entiteiten van openbaar belang
 • Met meer dan 500 werknemers
 • Vallen reeds onder NFRD

Voor welke bedrijven wordt een duurzaamheidsverslag verplicht vanaf 2026 (rapportage over 2025)?

 • Gemiddeld meer dan 250 werknemers over het boekjaar
 • Een balanstotaal van meer dan € 30 miljoen
 • Een netto-omzet van meer dan € 50 miljoen

‘Weer een verplichting!’ — Ja, maar het heeft ook z'n nut.

Toegegeven, wij zijn ook niet altijd fan van nieuwe regels. Wanneer iets moet, wordt de rebel in ons wel eens wakker. Maar niet in dit geval. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zorgt voor transparantie en duidelijkheid en vervangt de vorige richtlijn. De vorige richtlijn; de NFRD, was niet duidelijk gestandaardiseerd en oefende nauwelijks externe controle uit. Dit zette de deur open voor greenwashing, waarbij bedrijven duurzaamheid gebruiken om hun imago op te poetsen.

Het is terecht over greenwashing bezorgd te zijn. Alleen snoert die angst bedrijven soms de mond, zelfs wanneer ze nochtans wel iets te vertellen hebben. Het CSRD of het schrijven van een duurzaamheidsrapport kan daarin helpen. Het schept een uniform kader. Bedrijven hebben vaak verschillende initiatieven lopen, zonder samenhang. Het opmaken van een CSRD-compliant geïntegreerd rapport volgens de juiste richtlijnen zal je verplichten om doelen en KPI’s te stellen. Die zorgen op hun beurt voor een strategie en een duidelijk standpunt. Hierover kan je communiceren met je stakeholders. Op een gestandaardiseerde en transparante manier die het — ook niet onbelangrijk — veel eenvoudiger zal maken om bedrijven onderling te gaan vergelijken.

Wat moet er allemaal in dat duurzaamheidsrapport?

Als bedrijf zal je duidelijk moeten maken welke impact je hebt op de wereld en de maatschappij. En ook omgekeerd, welke impact klimaatverandering heeft op je organisatie. Je zal duidelijk moeten aangeven wat je doelstellingen op de lange termijn zijn op gebied van duurzaamheid, en welke strategie je onderneming zal volgen om ze te bereiken.


Welke zaken moeten aanwezig zijn in een duurzaamheidsverslag?

 1. bedrijfsmodel en strategie
 2. stakeholderanalyse
 3. materialiteitsanalyse
 4. duurzaamheidsbeleid, doelstellingen en vooruitgang
 5. governance: bestuurs-, management en toezichthoudende organen
 6. risico’s en negatieve effecten + hoe die voorkomen, beperken, verhelpen
 7. indicatoren (algemeen + per thema), ook over immateriële zaken
Wil je weten waar je staat? Contacteer ons en vraag een audit van je bestaand rapport.
Een duurzaamheidsverslag kent ook veel opportuniteiten, op vlak van employer branding bijvoorbeeld.

Wat zijn de voordelen van het uitbrengen van een duurzaamheidsverslag?

Een gevat antwoord zou zijn: ‘een leefbare wereld voor je kinderen en kleinkinderen’. Of leest dat te wollig en activistisch? We moeten er niet flauw over doen, om de doelstellingen van de green deal* te halen, moeten we stappen zetten. Het zal je merk en bedrijf geen windeieren leggen.


Dit zijn de voordelen van zo'n duurzaamheidsrapport voor jouw bedrijf:

 • Je drukt de kosten door het optimaliseren van processen (energie, water, grondstoffen)
 • Je trekt betere profielen aan en behoudt loyale werknemers (employer branding)
 • Voor investeerders en banken is een duurzaamheidsverslag een belangrijk argument. Bijna geen bank verleent nog grote kredieten aan bedrijven die deze transparantie niet kunnen bieden.
 • Een sterk duurzaamheidsverslag zal je helpen bij het indienen van subsidiedossiers bij overheden.
 • Je bedrijf wordt er sterker van, je kan je als merk onderscheiden

* Vanuit Europa hebben we ingetekend op de Green Deal en het klimaatakkoord van Parijs. Doelstelling is zero emissies en de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad houden.

Hulp nodig bij het schrijven van een duurzaamheidsrapport?

Heb je vandaag al een verslag, maar moet dat aan de nieuwe normen getoetst worden? Is er al een intern draagvlak in je onderneming en weet je waar alle informatie te vinden is? Heeft je bedrijf al een duidelijke strategie of een manifest op vlak van duurzaamheid? Staat het management achter het project? Weet je wat je verschillende stakeholders van jouw organisatie verwachten?

Het duurzaamheidsverslag is vaak de verantwoordelijkheid van één team, of zelfs individu, binnen het bedrijf. Nochtans vereist duurzaamheidsrapportering een brede en interdisciplinaire samenwerking, met meerdere teams. Alle neuzen in dezelfde richting krijgen, dat is vaak nog de grootste uitdaging.

Als communicatiebureau kunnen wij hierin begeleiden en doen we tegelijk ook beroep op externe specialisten (zoals Sura en Mantis Consulting) om een duurzaamheidsrapport van A-Z vorm te geven. We werken elk vanuit onze expertise en versterken elkaar waar nodig.

Op zoek naar een audit van je bestaand verslag om te kijken waar je vandaag al staat en wat je nog nodig hebt? Geef ons gerust een seintje.

Wanneer moet je hiermee beginnen?

Eerlijk? Zo snel mogelijk. Elke onderneming moet haar eerste verslag over boekjaar 2025 publiceren op 1 januari 2026. Als je er nog niet mee bezig bent… schakel dan externe hulp in waar nodig en begin er vandaag nog aan.

Gelukkig sta je waarschijnlijk al verder dan je denkt. De data en kennis zijn vaak al aanwezig, maar nog niet gecentraliseerd. Goede wil is er meestal ook al met bakken. Geloof maar dat je impact maakt en dat ook verteld mag worden. Het zal je medewerkers en klanten inspireren en je bedrijf en merk versterken. Beloofd.

Zin om hier samen mee aan de slag te gaan? Geef ons gerust een seintje of vul dit contactformulier in.